Jag samarbetar med kunniga, professionella företag och individer som delar grundläggande värderingar tillsammans med mig.

Hemsida spindelnat

Dialogteamet, www.dialogteamet.se

Diskrimineringsbyrån i Uppsala, www.diskrimineringsbyran.se

Diversity Support, www.diversity.se

Etik i arbetslivet, www.medvetnavarderingar.se

I.O.H. Organisationsutveckling, www.ioh.se

In love again, www.inloveagain.se

Implement Diversity, www.implementdiversity.com

Kompetenslaget, www.kompetenslaget.se

Ledarinstitutet, www.ledarinstitutet.se

Molini, www.molini.se

Prof. Augustine ”Gus” John, London, www.gusjohn.co.uk

Samarbetsbolaget, www.samarbetsbolaget.com

Sombrero, www.sombrero.nu

Sverige 2000- institutet, www.sverige2000.se

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, www.adbsverige.se

Talarforum i Skandinavien, www.talarforum.se

Visdom utbildning, www.visdom.se