Marco har drivit många projekt, såväl nationella som internationella. Han har lett flera större EU-projekt och är van med ansökningsförfarande, implementering och rapporter samt utvärderingar.

  • EU-finansiering, genomförande och rapporter
  • Genomförande av större projekt i organisationen
  • Konferens- och seminarieupplägg
  • Personalutveckling