Genom sin erfarenhet av flera större omorganisationer, såväl vid expansion som vid nedskärningar, har Marco erfarenhet av att leda interna utvecklingsprocesser, visons- och målarbete och engagemang inför beslut. Genom att använda sig av välbeprövade och pedagogiskt engagerande metoder skapas delaktighet inför besluten och förbättringarna.

  • Interna utvecklingsprocesser
  • Underlag och engagemang inför beslut
  • Visions- och målformuleringar genom aktivt deltagande