Marco är van moderator som är påläst och lyhörd för de önskemål och arrangemang som beställaren har. Syftet är att skapa dialog, fördjupning, klargörande och kommunikation – inte bara information.

  • Konferenser
  • Seminarier
  • Hearings
  • Årsstämmor/Riksstämmor