Marco har mångårig chefserfarenhet och har arbetat med arbetsplatsens kultur och arbetsklimat. Han har gett stöd till skapande av mångfaldsplaner, likabehandlingsplaner och skrivit rekryteringshandbok. Marco har drivit många projekt och kopplar mångfaldsfrågan till ledningens engagemang.

  • Chefsstöd i framtagande och implementering av mångfaldspolicy, mångfaldsplaner, likabehandlingsplaner
  • Kultur- och klimatanalyser
  • Att utveckla rekryteringsarbetet
  • Utvärdering av mångfaldsarbete
  • Medarbetarenkäter utifrån mångfaldsaspekter
  • Att leda med värderingar
  • Processledning
  • Strategiskt mångfaldsarbete