Praktiska kurser om pedagogiska metoder, dialogbaserade övningar, offentligt tal

Kurserna och utbildningarna är praktiska i sin natur där syftet är att utveckla dig som kursledare, coach, samtalsledare eller lärare.

  • Våga tala offentligt – en praktisk utbildning om konsten att tala, retorik
  • MOD – ledar- och fördjupningskurser
  • Att utbilda i mänskliga rättigheter
  • Dialogbaserad pedagogik – en praktisk kurs om att leda gruppsamtal med övningar. Stort fokus på metoder och hur man använder dem för att ”knyta ihop säcken”
  • Att utbilda om diskrimineringslagen och icke-diskrimineringsfrågor (ofta i samarbete med Sveriges Antidiskrimineringsbyråer)