Utbildningar med olika teman

Utbildningar är längre kurser från två dagar uppåt. Här är steget från kunskap och insikt till färdigheter och handling – hur och vad gör vi? Hur skapar man inkluderande kultur? Hur gör man likabehandlingsplaner och betydelsefulla mångfaldsplaner? Hur rekryterar man med fokus på kompetens utan att diskriminera? Hur pratar man med elever om rasism eller mänskliga rättigheter? Ibland kan utbildningen vara mer kunskapsbaserad – vad är rasism, vad är dess rötter och ideologi, vad leder det till? Kortare föreläsningar varvas med interaktiva övningar och dialog.

Här listas några sådana utbildningar:

Hemsidan Tall och vatten

  • MOD, Mångfald och Dialog. Marco har utvecklat MOD och utbildat bl.a. i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Sydafrika, Nederländerna, Österrike och USA.
  • Mångfaldens möjligheter – en utbildning för ledare/chefer med inriktning på icke-diskrimineringsansvar, kulturförändring, mångfaldsutveckling
  • Att rekrytera medvetet och fokuserat, utan att diskriminera och med kompetensen i fokus
  • Rasism och diskriminering – historiska rötter och nutid, ideologi och konsekvenser. Marco har hållit högskolekurs om rasism och diskriminering
  • Dialogbaserad pedagogik – workshop i metoder och förhållningssätt
  • Födda fria – om metoder för lärare på högstadiet och gymnasiet. Övningar, förhållningssätt. Marco är medförfattare till materialet Födda fria framtaget av MOD, Röda Korset, Amnesty och Utbildningsradion.
  • Mänskliga rättigheter – en eller tvådagarskurs om MR
  • Jämställdhet och diskriminering
  • Inkluderande ledarskap
  • Kombination av ämne enligt önskemål, eller skräddasydda utbildningar i samråd med beställaren