Seminarier, kortare kurser, med interaktiva metoder och övningar

Syftet med dessa kortare kurser från en halvdag till en hel är självklart att få kunskap. Men det räcker inte bara med det. Det viktigaste syftet är att skapa insikt så det berör inte bara intellektet utan också känslan, handlingen och viljan att göra något.

 • Diskrimineringslagarna i Sverige
 • Fokuserad rekrytering – att rekrytera utan att diskriminera
 • Utifrån in – att vända fokus från det interna till kunden/medborgaren/brukaren
 • Mångfalden som mervärde att nå organisationens visioner och mål
 • Jämställdhet i praktiken
 • Vad är mänskliga rättigheter och kan de kopplas till verksamheterna?
 • Likabehandlingsplaner – hur gör man och vad skall med?
 • Trappan städas uppifrån – chefens ansvar att leda mångfald
 • Interkulturalism – en utopi?
 • Rasism och kulturrasism – när fokus är tron på essentiella och outplånliga skillnader
 • Att leda med värderingar
 • Normer och kulturers underliggande antaganden
 • Kulturers värderings- och beteendesystem
 • Skräddarsydda kurser och seminarier i samråd med beställaren