Marco Helles är en erfaren mångfaldskonsult som arbetar med utbildning, föredrag, seminarier, workshops och processledning.

Under sin tid som Internationell sekreterare i slutet på 80-talet på Studieförbundet Bilda utvecklade Marco MOD-konceptet tillsammans med Orvar Alinder. Arbetet utvecklades och inkluderade mänskliga rättigheter och jämställdhet och sedan Mångfaldens möjligheter på Röda Korsets Idé- och utbildningscenter i Mariefred. Där blev han chef år 2000, såväl som VD för hotell- och konferensverksamheten och som rektor för Röda Korsets folkhögskola. 2003 blev han regionchef för Röda Korset i Stockholm, för att 2006 börja arbeta med Röda Korsets stora mångfaldsprojekt.

År 2009 blev Marco nationell samordnare för humanitära frågor, folkrättsfrågor, mångfald och icke-diskriminering. Inom den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är Marco känd och efterfrågad för sitt engagemang i frågor kring ”diversity and non-discrimination”.

2011 startade Marco sin egna utbildnings- och konsultfirma, Marco Helles AB.

Marco har hållit långt över 1000 utbildnings- och föreläsningstillfällen, de flesta i Sverige, men också bl.a. i USA (California Diversity and Leadership Conference), Sydafrika, Tanzania, Nederländerna, Österrike, Italien, Belgien, Danmark, Norge och Finland.

Under den senaste tiden har Marcos kunder främst varit kommuner, statliga företag och verk samt privata företag, men även föreningar, skolor och högskolor. Marco är van processledare och arbetar med dialogbaserade metoder, övningar och aktivt deltagande. Ibland är det större auditorium som gäller vid föredrag på konferenser, temadagar och seminarier, ibland är det små grupper.