Inspirationsföredrag som start på seminariedagar och temadagar, avslutningstal på konferenser, inslag på seminarie-och temadagar, föredrag på uppstartsdagar, föredrag till några få eller till flera hundra.

Förslag på rubriker/teman:

 • ”Vi och dom”, när fördomar hindrar utveckling och förståelse
 • Varför mänskliga rättigheter?
 • Mångfaldens möjligheter och utmaningar
 • Jämställldhet och diskriminering
 • Våga se normen och makten – om utveckling och försvarmekanismer
 • Nya perspektiv, nya utmaningar
 • Vad är rasism – en kort historisk tillbakablick med sikte på dagens samhällsklimat
 • Rätten att bli bemött med värdighet
 • Att inte diskriminera – en förutsättning för mångfald
 • Kulturers underliggande antaganden – vad menar vi egentligen innerst inne?
 • Chefen som kultursättare
 • Mångfaldens vänner och fiender – om beteende som möjliggör eller hindrar utveckling
 • Den svartvita världen – om stigmatisering och dikotomisering (enkel tudelning av världen i goda/onda,/ociviliserade, kristna/muslimer, o.s.v.)
 • Om stenåldersbarnen hade lytt sina stenåldersföräldrar hade vi fortfarande varit kvar i stenåldern – om motstånd mot förändring och förbättring
 • Värdebaserat ledarskap
 • Inkluderande kultur
 • Normkritiskt tänkande
 • Ämnen i samråd med organisationen och beställaren