Marco Helles AB utgår från tre ledord: Värdighet, Generositet och Mångfald.
Företaget och dess vision och arbetssätt baserar sig på tre artiklar i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, art 1, 2 och 30. Företaget utgår från att alla skall behandlas med värdighet, att ingen skall diskrimineras och att vi alla har ett ansvar gentemotvarandra i en demokratisk värld.
Marco Helles bedriver utbildnings- och konsultverksamhet inom mångfald, icke-diskriminering, mänskliga rättigheter, värdegrund och ledarskap. Marco Helles har stor erfarenhet av ledarskap och chefskap och kombinerar denna erfarenhet med dialogbaserade pedagogiska metoder och förhållningssätt.
Läs gärna min blogg! www.marcohelles.wordpress.com/

Alla foton på min hemsida har tagits av Jouko Arvonen. www.fotosidan.se/joukoarvonen
Mvh Marco

Comments are closed.